نمایش 1–24 از 26 نتیجه

حفاظت‌کننده‌های صنعتی دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی در محیط‌های صنعتی از خسارت‌های ناشی از شوک‌های الکتریکی، افزایش جریان، افت ولتاژ، اتصال کوتاه و مشکلات دیگر جلوگیری می‌کنند. این حفاظت‌کننده‌ها مهمترین قسمت‌های ایمنی در سیستم‌های الکتریکی صنعتی هستند. در زیر به برخی از حفاظت‌کننده‌های صنعتی و کاربردهای آنها اشاره شده است:

 • 1. مدار قطع‌کننده (Circuit Breaker): این دستگاه‌ها در مدارهای الکتریکی برای حفاظت از تجهیزات در مقابل افزایش ناگهانی جریان الکتریکی و اتصال کوتاه استفاده می‌شوند. آنها مدار را قطع می‌کنند تا از آسیب به تجهیزات و خطرات احتمالی جلوگیری کنند.
 • 2. محافظت از جریان سیزده (Current Transformer – CT): CTها جریان الکتریکی را به سطوح ایمنی قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌کنند. آنها به مانیتور کردن و کنترل جریان‌های بزرگ در مدارهای صنعتی کمک می‌کنند و در مدارات حفاظتی نیز استفاده می‌شوند.
 • 3. محافظت از ولتاژ برق (Voltage Protector): این حفاظت‌کننده‌ها از افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ به میزانی که تجهیزات الکتریکی را تهدید می‌کند، جلوگیری می‌کنند. آنها ولتاژ را در محدوده‌های ایمنی نگه می‌دارند.
 • 4. محافظت از اتصال کوتاه (Short Circuit Protection): این حفاظت‌کننده‌ها در مقابل اتصال کوتاه در مدارهای الکتریکی و خطوط توزیع برق عمل می‌کنند. آنها قطع می‌کنند تا از افزایش جریان و خطرات ناشی از اتصال کوتاه جلوگیری کنند.
 • 5. رله‌های حفاظتی (Protective Relays): این دستگاه‌ها به عنوان حسگرهای الکترونیکی برای تشخیص انواع خطرات الکتریکی مانند جریان بیش از حد، تغییرات فاز، و اتصال کوتاه عمل می‌کنند. آنها دستگاه‌های قطع‌کننده را به موقع فعال می‌کنند.
 • 6. محافظت از جرقه (Surge Protection): این حفاظت‌کننده‌ها از تجهیزات الکتریکی در مقابل افزایش ناگهانی ولتاژ (جرقه‌ها) که ممکن است ناشی از صاعقه‌ها یا نوسانات شبکه باشد، محافظت می‌کنند.
 • 7. محافظت از زمینهای اشکال (Ground Fault Protection): این حفاظت‌کننده‌ها به تشخیص جریان‌های اشکال در زمینهای الکتریکی می‌پردازند و جلوگیری می‌کنند تا جریانهای اشکال به تجهیزات برق وارد شوند.
 • 8. محافظت از موتورها (Motor Protection): در موتورهای الکتریکی صنعتی، حفاظت‌کننده‌ها مانند رله‌های حرارتی و مغناطیسی برای جلوگیری از آسیب به موتور و ایمنی عمل می‌کنند.

این تجهیزات و حفاظت‌کننده‌ها در صنعت‌های مختلف از جمله صنعت برق، صنعت نفت و گاز، تولید، و سیستم‌های انرژی استفاده می‌شوند تا از ایمنی تجهیزات و افراد مشغول به کار در محیط‌های صنعتی حفاظت کنند.

عملکرد حفاظت کننده های صنعتی

حفاظت‌کننده‌های صنعتی عملکرد مهمی در حفاظت از تجهیزات الکتریکی و ایمنی کارکنان در محیط‌های صنعتی ایفا می‌کنند. عملکرد اصلی این حفاظت‌کننده‌ها به عنوان دستگاه‌های ایمنی الکتریکی به شرح زیر است:

 • 1. تشخیص خطرات الکتریکی: حفاظت‌کننده‌های صنعتی ابتدا خطرات الکتریکی را تشخیص می‌دهند. این خطرات ممکن است شامل افزایش جریان، افت ولتاژ، اتصال کوتاه، جرقه‌زنی، تغییرات فاز، جریانهای اشکال و موارد مشابه باشند.
 • 2. قطع مدار: به محض تشخیص خطر، حفاظت‌کننده‌های صنعتی عملکرد قطع مدار را اجرا می‌کنند. این به معنای قطع تغذیه الکتریکی به تجهیزات آسیب‌پذیر می‌باشد. این عمل به منظور جلوگیری از خسارت به تجهیزات و تجهیزات الکتریکی، ایمنی کارکنان، و پیشگیری از حوادث جدی انجام می‌شود.
 • 3. ارسال هشدار: حفاظت‌کننده‌های صنعتی معمولاً دارای سیستم‌های هشداردهنده هستند که به کارکنان یا مسئولین ایمنی از وقوع حادثه اطلاع می‌دهند. این اعلان‌ها می‌توانند به صورت صوتی، تصویری یا از طریق ارتباطات دیگر صورت گیرد.
 • 4. تشخیص مکان خطر: بعضی حفاظت‌کننده‌های صنعتی مجهز به سیستم‌های تشخیص مکان هستند که می‌توانند مکان دقیق حادثه را تعیین کنند. این اطلاعات به تیم‌های امداد و نجات کمک می‌کند تا به سرعت به محل حادثه بروند و اقدامات ایمنی لازم را انجام دهند.
 • 5. ذخیره اطلاعات: بسیاری از حفاظت‌کننده‌های صنعتی از قابلیت ذخیره اطلاعات حوادث برای تجزیه و تحلیل بعدی پشتیبانی می‌کنند. این اطلاعات می‌توانند برای تشخیص علت حوادث و بهبود ایمنی در آینده استفاده شوند.
 • 6. حفاظت از موتورها: بعضی حفاظت‌کننده‌ها برای حفاظت از موتورهای الکتریکی عمل می‌کنند. آنها می‌توانند از افزایش جریان، افزایش دما، اتصال کوتاه، و خطرات دیگر جلوگیری کنند.
 • 7. تنظیمات قابل تنظیم: بسیاری از حفاظت‌کننده‌های صنعتی دارای تنظیمات قابل تنظیم هستند تا به میزان مورد نیاز تنظیم شوند. این امکان به مهندسان و متخصصان اجازه می‌دهد تا مقادیر حفاظتی را بر اساس نیازهای خاص سیستم تنظیم کنند.

به طور کلی، حفاظت‌کننده‌های صنعتی عملکرد حیاتی در حفاظت از تجهیزات، افراد، و محیط‌های کاری در محیط‌های صنعتی دارند. آنها تجهیزات الکتریکی را از خطرات الکتریکی محافظت می‌کنند و در جلوگیری از خسارت‌های ناشی از حوادث الکتریکی و افزایش ایمنی کارکنان اثرگذار هستند.