در حال نمایش 4 نتیجه

کلید حرارتی (Thermal Switch) یک تجهیزات الکتریکی است که به منظور حفاظت از تجهیزات الکتریکی و جلوگیری از افزایش دما و دمای غیرمجاز در مدارهای الکتریکی و دستگاه‌های الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عمدتاً وظیفه‌ای که کلید حرارتی انجام می‌دهد، این است که در صورت افزایش دما به میزانی که ممکن است تجهیزات دچار خطر شود، مدار الکتریکی را قطع کند. این کلیدها به صورت تغییریاب‌های حرارتی (Thermal Circuit Breaker) نیز شناخته می‌شوند.
کلید حرارتی معمولاً شامل یک عنصر حرارتی است که به طور مستقیم با دمای محیط و تجهیزات در تماس است. هنگامی که دما به حداکثر مقدار تعیین شده توسط کلید حرارتی می‌رسد، این کلید به صورت اتوماتیک مدار الکتریکی را قطع می‌کند تا از افزایش دما و خطرات ناشی از آن جلوگیری شود.

کلید حرارتی در مکان‌ها و برنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله:

 • 1. صنعت و کارخانجات: در صنایع و کارخانجات، کلیدهای حرارتی به عنوان یکی از ابزارهای محافظتی برای تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات ممکن است در مدارهای برقی مختلف برای محافظت از موتورها، ترانسفورماتورها، و دستگاه‌های الکتریکی دیگر استفاده شوند.
 • 2. اتومبیل‌سازی: در صنعت اتومبیل‌سازی، کلیدهای حرارتی به عنوان یکی از اجزای محافظتی در مدارهای الکتریکی و دستگاه‌های حرارتی (مثل پمپ‌های آب و سیستم‌های خنک‌کننده) استفاده می‌شوند.
 • 3. تاسیسات ساختمانی: در تاسیسات ساختمانی، کلیدهای حرارتی معمولاً به عنوان جزء محافظتی در سیستم‌های گرمایشی و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از افزایش دما در مدارهای الکتریکی جلوگیری کنند.
 • 4. تجهیزات خانگی: در برخی تجهیزات خانگی مانند یخچال‌ها و اجاق‌گازها، کلیدهای حرارتی به عنوان یکی از اجزای حفاظتی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از خطراتی مانند افزایش دما یا برودت غیرمجاز جلوگیری کنند.

کلید حرارتی عمدتاً برای جلوگیری از خطرات حرارتی و جلوگیری از آسیب به تجهیزات الکتریکی و ایمنی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که دما به حداکثر مقدار تعیین شده توسط کلید حرارتی می‌رسد، قطع مدار الکتریکی توسط کلید حرارتی اجرا می‌شود و تا زمانی که دما به حد مجاز بازگردد، مدار قطع می‌ماند تا از خطرات دمای غیرمجاز جلوگیری شود.

مزایای کلید حرارتی

کلید حرارتی (Thermal Switch) مزایای مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

 • 1. محافظت از تجهیزات الکتریکی: کلید حرارتی به عنوان یک وسیله محافظتی موثر در مقابل افزایش دما و افزایش جریان در مدارهای الکتریکی عمل می‌کند. این کلیدها جلوگیری می‌کنند که دستگاه‌های الکتریکی و تجهیزات مختلف به دلیل گرمای غیرمجاز و افزایش دما خراب شوند یا آسیب ببینند.
 • 2. اطمینان از ایمنی: با توقف تغذیه برق به تجهیزات در صورت افزایش دما به حد خطرناک، کلید حرارتی به ایمنی کارکنان و افراد متحرک در محیط الکتریکی کمک می‌کند. این کلیدها به جلوگیری از حوادث و آسیب به افراد کمک می‌کنند.
 • 3. افزایش عمر تجهیزات: با محافظت از تجهیزات در برابر افزایش دما و افزایش جریان، کلید حرارتی به افزایش عمر مفید تجهیزات کمک می‌کند. این کلیدها جلوگیری می‌کنند که تجهیزات دائماً در شرایط بیش از حد گرم نیاز به کار کنند.
 • 4. اقتصاد انرژی: با توقف تجهیزات و مدارهای الکتریکی در صورت عدم نیاز به کار در دماهای بالا، کلید حرارتی به صرفه‌جویی در انرژی کمک می‌کند. این کلیدها از هدر رفت انرژی در دمای بالا جلوگیری می‌کنند.
 • 5. استفاده آسان و نصب ساده: کلید حرارتی به سادگی نصب می‌شوند و به راحتی در مدارهای الکتریکی ادغام می‌شوند. این سادگی نصب به کاربران امکان می‌دهد به راحتی از آنها استفاده کنند.
 • 6. مقاومت در برابر شرایط سخت: کلیدهای حرارتی معمولاً به طور خوبی در برابر شرایط محیطی سخت مقاومت دارند و می‌توانند در محیط‌های با دماهای بالا یا پررطوبت عمل کنند.
 • 7. قابلیت تنظیم: برخی از کلیدهای حرارتی امکان تنظیم دما و مقدار جریانی که تریپ (قطع) می‌کنند را دارا هستند، به طوری که می‌توانند به نیازهای خاص محیطی تنظیم شوند.

به طور کلی، کلید حرارتی به عنوان یک ابزار محافظتی اساسی در صنعت الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شود و به محافظت از تجهیزات، ایمنی افراد، و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌ها و تجهیزات کمک می‌کند.