مقالات

آمپرمتر چیست؟ کاربرد و عملکرد آن

آمپرمتر ابزاری است که برای اندازه گیری جریان الکتریکی در یک مدار استفاده می شود. واحد جریان الکتریکی آمپر است که به افتخار آندره ماری آمپر، فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوی نامگذاری شده است. یک آمپر برابر با جریان عبور یک کولن بار الکتریکی در یک ثانیه است.

انواع آمپرمتر

آمپرمترها را می توان بر اساس دو پارامتر اصلی تقسیم بندی کرد:

نوع جریان عبوری: آمپرمترها را می توان به دو دسته آمپرمترهای جریان مستقیم (DC) و آمپرمترهای جریان متناوب (AC) تقسیم کرد.
نوع مکانیسم عملکرد: آمپرمترها را می توان به دو دسته آمپرمترهای آنالوگ و آمپرمترهای دیجیتال تقسیم کرد.

 • آمپرمترهای جریان مستقیم
  آمپرمترهای جریان مستقیم برای اندازه گیری جریان مستقیم استفاده می شوند. این نوع آمپرمترها معمولاً دارای یک سیم پیچ متحرک هستند که در میدان مغناطیسی یک آهنربای دائمی قرار دارد. جریان مستقیم عبوری از سیم پیچ، یک نیروی مغناطیسی ایجاد می کند که باعث حرکت سیم پیچ می شود. حرکت سیم پیچ توسط یک عقربه روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
 • آمپرمترهای جریان متناوب
  آمپرمترهای جریان متناوب برای اندازه گیری جریان متناوب استفاده می شوند. این نوع آمپرمترها معمولاً بر اساس اثر ولتاژ ایجاد شده توسط جریان متناوب کار می کنند. در این نوع آمپرمترها، یک مقاومت شنت در مدار قرار می گیرد. جریان متناوب عبوری از مقاومت شنت، یک ولتاژ افت می دهد. این ولتاژ افت توسط یک مدار الکترونیکی به یک عدد رقمی تبدیل شده و روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.
 • آمپرمترهای آنالوگ
  آمپرمترهای آنالوگ دارای یک عقربه هستند که در یک صفحه درجه بندی شده حرکت می کند. مقدار جریان عبوری از آمپرمتر با موقعیت عقربه روی صفحه نمایش داده می شود.
 • آمپرمترهای دیجیتال
  آمپرمترهای دیجیتال مقدار جریان عبوری را به صورت اعداد رقمی روی یک صفحه نمایشگر نشان می دهند.
 • آمپرمترهای کلمپی
  آمپرمترهای کلمپی نوع خاصی از آمپرمتر هستند که برای اندازه گیری جریان بدون قطع جریان مدار استفاده می شوند. این نوع آمپرمترها از یک هسته آهنربای دائمی استفاده می کنند که جریان عبوری از مدار را به یک ولتاژ تبدیل می کند. این ولتاژ توسط یک مدار الکترونیکی به یک عدد رقمی تبدیل شده و روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.
 • آمپرمترهای مولتی متر
  مولتی مترها ابزاری هستند که می توانند چندین کمیت الکتریکی را اندازه گیری کنند، از جمله جریان، ولتاژ، مقاومت، و ظرفیت. برخی از مولتی مترها دارای قابلیت اندازه گیری جریان هستند. این نوع مولتی مترها معمولاً از نوع آمپرمتر کلمپی هستند.
 • آمپرمترهای دیجیتال True RMS
  آمپرمترهای دیجیتال True RMS برای اندازه گیری جریان متناوب با شکل موج نامنظم استفاده می شوند. این نوع آمپرمترها مقدار جریان متناوب را با استفاده از یک روش محاسباتی خاص به دست می آورند که مقدار RMS جریان را محاسبه می کند. مقدار RMS مقدار موثر جریان متناوب است که مقداری معادل جریان مستقیم با همان اثر گرمایی دارد.

کاربردهای آمپرمتر

آمپرمترها در صنایع مختلف، از جمله الکترونیک، برق، و مهندسی مکانیک، برای اندازه گیری جریان الکتریکی استفاده می شوند. برخی از کاربردهای خاص آمپرمترها عبارتند از:

 • اندازه گیری جریان در مدارهای الکتریکی
 • عیب یابی مدارهای الکتریکی
 • آزمایش تجهیزات الکتریکی
 • کنترل فرآیندهای صنعتی
 • ایمنی هنگام استفاده از آمپرمتر

هنگام استفاده از آمپرمتر، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:

قبل از استفاده از آمپرمتر، مطمئن شوید که مدار خاموش است.
هنگام اتصال آمپرمتر به مدار، از دستکش عایق استفاده کنید.
اگر جریان مدار زیاد است، از فیوز محافظ استفاده کنید.

عملکرد آمپرمتر

آمپرمتر باید به صورت سری در مدار قرار گیرد تا بتواند جریان عبوری درست از دستگاه را اندازه گیری کند. در واقع آمپرمتر باید بخشی از مسیری باشد که جریان الکتریکی از آن عبور می کند.

 • آمپرمترهای آنالوگ
  آمپرمترهای آنالوگ بر اساس اثر مغناطیسی جریان الکتریکی کار می کنند. در این نوع آمپرمترها، یک سیم پیچ متحرک در میدان مغناطیسی یک آهنربای دائمی قرار دارد. جریان الکتریکی عبوری از سیم پیچ، یک نیروی مغناطیسی ایجاد می کند که باعث حرکت سیم پیچ می شود. حرکت سیم پیچ توسط یک عقربه روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
 • آمپرمترهای دیجیتال
 • آمپرمترهای دیجیتال بر اساس اثر ولتاژ ایجاد شده توسط جریان الکتریکی کار می کنند. در این نوع آمپرمترها، یک مقاومت شنت در مدار قرار می گیرد. جریان الکتریکی عبوری از مقاومت شنت، یک ولتاژ افت می دهد. این ولتاژ افت توسط یک مدار الکترونیکی به یک عدد رقمی تبدیل شده و روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

مقاومت آمپرمتر

مقاومت آمپرمتر باید بسیار کم باشد تا بتواند جریان زیادی را از خود عبور دهد. مقاومت آمپرمترهای آنالوگ معمولاً بین 0.01 تا 0.1 اهم است. مقاومت آمپرمترهای دیجیتال معمولاً بین 0.001 تا 0.01 اهم است.
مقاومت آمپرمتر مهم است زیرا بر مقدار جریانی که آمپرمتر می تواند اندازه گیری کند تأثیر می گذارد. اگر مقاومت آمپرمتر زیاد باشد، جریان زیادی از آمپرمتر عبور نمی کند و آمپرمتر مقدار جریان را به درستی اندازه گیری نمی کند.
برای اندازه گیری جریان های مختلف، از آمپرمترهای با مقاومت های مختلف استفاده می شود. برای اندازه گیری جریان های کوچک، از آمپرمترهای با مقاومت کم استفاده می شود. برای اندازه گیری جریان های بزرگ، از آمپرمترهای با مقاومت زیاد استفاده می شود.

 • مقاومت آمپرمتر در آمپرمترهای آنالوگ
  در آمپرمترهای آنالوگ، مقاومت آمپرمتر توسط یک سیم پیچ متحرک ایجاد می شود. جریان الکتریکی عبوری از سیم پیچ، یک نیروی مغناطیسی ایجاد می کند که باعث حرکت سیم پیچ می شود. حرکت سیم پیچ توسط یک عقربه روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
  برای اینکه عقربه آمپرمتر بتواند به اندازه کافی حرکت کند و جریان را به درستی اندازه گیری کند، مقاومت سیم پیچ باید بسیار کم باشد.
 • مقاومت آمپرمتر در آمپرمترهای دیجیتال
  در آمپرمترهای دیجیتال، مقاومت آمپرمتر توسط یک مقاومت شنت ایجاد می شود. جریان الکتریکی عبوری از مقاومت شنت، یک ولتاژ افت می دهد. این ولتاژ افت توسط یک مدار الکترونیکی به یک عدد رقمی تبدیل شده و روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.
  برای اینکه مدار الکترونیکی بتواند ولتاژ افت مقاومت شنت را به درستی اندازه گیری کند، مقاومت مقاومت شنت باید بسیار کم باشد.

نحوه انتخاب مقاومت آمپرمتر

برای انتخاب مقاومت آمپرمتر مناسب برای کاربرد مورد نظر، باید به عوامل زیر توجه کنید:

حداکثر جریانی که آمپرمتر باید اندازه گیری کند.
نوع آمپرمتر (آنالوگ یا دیجیتال).
دامنه اندازه گیری آمپرمتر.
با توجه به این عوامل، می توانید آمپرمتر با مقاومت مناسب را انتخاب کنید.

محدوده اندازه گیری آمپرمتر

محدوده اندازه گیری آمپرمتر، مقدار حداکثر جریانی را که آمپرمتر می تواند اندازه گیری کند، نشان می دهد. محدوده اندازه گیری آمپرمترها معمولاً با واحد آمپر (A) نشان داده می شود.
برای اندازه گیری جریان های مختلف، از آمپرمترهای با محدوده های اندازه گیری مختلف استفاده می شود. برای اندازه گیری جریان های کوچک، از آمپرمترهای میکرو آمپرمتر و میلی آمپرمتر استفاده می شود. برای اندازه گیری جریان های متوسط، از آمپرمترهای آمپرمتر و ده آمپرمتر استفاده می شود. برای اندازه گیری جریان های بزرگ، از آمپرمترهای صد آمپرمتر و هزار آمپرمتر استفاده می شود.

نحوه انتخاب محدوده اندازه گیری آمپرمتر

برای انتخاب محدوده اندازه گیری آمپرمتر مناسب برای کاربرد مورد نظر، باید به عوامل زیر توجه کنید:

حداکثر جریانی که آمپرمتر باید اندازه گیری کند.
نوع آمپرمتر (آنالوگ یا دیجیتال).
اگر جریان مدار بیش از محدوده اندازه گیری آمپرمتر باشد، آمپرمتر آسیب می بیند. بنابراین، مهم است که آمپرمتری با محدوده اندازه گیری مناسب انتخاب کنید.

مثال

فرض کنید می خواهید جریان یک مدار را اندازه گیری کنید که حداکثر جریان آن 100 آمپر است. برای این کار، باید از یک آمپرمتر با محدوده اندازه گیری حداقل 100 آمپر استفاده کنید. اگر از آمپرمتری با محدوده اندازه گیری کمتر از 100 آمپر استفاده کنید، آمپرمتر آسیب می بیند.
نکات ایمنی هنگام انتخاب محدوده اندازه گیری آمپرمتر

 • همیشه از آمپرمتری با محدوده اندازه گیری مناسب برای کاربرد مورد نظر استفاده کنید.
 • اگر از آمپرمترهای آنالوگ استفاده می کنید، مطمئن شوید که محدوده اندازه گیری آمپرمتر روی صفحه نمایش قابل مشاهده است.
 • اگر از آمپرمترهای دیجیتال استفاده می کنید، مطمئن شوید که محدوده اندازه گیری آمپرمتر در تنظیمات دستگاه قابل تنظیم است.

نحوه استفاده از آمپرمتر

برای استفاده از آمپرمتر، باید آن را به صورت سری در مدار قرار داد. برای این کار، سیم های مشکی و قرمز آمپرمتر را به ترتیب به نقطه ای از مدار که جریان از آن عبور می کند و به نقطه دیگری که جریان به آن نقطه می رسد، وصل کنید.

مراحل قرار دادن آمپرمتر در مدار

 • مدار را خاموش کنید.
 • سیم های مشکی و قرمز آمپرمتر را به ترتیب به نقطه ای از مدار که جریان از آن عبور می کند و به نقطه دیگری که جریان به آن نقطه می رسد، وصل کنید.
 • سیم های مشکی و قرمز آمپرمتر را با دستکش عایق لمس کنید.
 • مدار را روشن کنید.
 • مقدار جریان عبوری را از روی صفحه نمایش آمپرمتر بخوانید.

نکات ایمنی هنگام استفاده از آمپرمتر

 • قبل از استفاده از آمپرمتر، مطمئن شوید که مدار خاموش است.
 • هنگام اتصال آمپرمتر به مدار، از دستکش عایق استفاده کنید.
 • اگر جریان مدار زیاد است، از فیوز محافظ استفاده کنید.

مشکلات احتمالی در استفاده از آمپرمتر

اگر آمپرمتر را به صورت صحیح در مدار قرار ندهید، مقدار جریان عبوری را به درستی اندازه گیری نمی کند.
اگر آمپرمتر بیش از حد بارگذاری شود، آسیب می بیند.

تعمیر آمپرمتر

تعمیر آمپرمتر کار پیچیده ای است و باید توسط یک تکنسین متخصص انجام شود. اگر آمپرمتر شما آسیب دید، بهتر است آن را به یک تکنسین متخصص بسپارید.

علل خرابی آمپرمتر

آمپرمترها ممکن است به دلایل مختلفی خراب شوند. برخی از دلایل رایج خرابی آمپرمتر عبارتند از:

 • بارگذاری بیش از حد: اگر آمپرمتر بیش از حد بارگذاری شود، ممکن است آسیب ببیند.
 • ضربه یا آسیب مکانیکی: اگر آمپرمتر ضربه یا آسیب مکانیکی ببیند، ممکن است آسیب ببیند.
 • خوردگی یا فرسودگی: اگر آمپرمتر در معرض شرایط نامناسب قرار گیرد، ممکن است دچار خوردگی یا فرسودگی شود و در نتیجه آسیب ببیند.

علائم خرابی آمپرمتر

اگر آمپرمتر شما خراب شده باشد، ممکن است علائم زیر را مشاهده کنید:

 • آمپرمتر مقدار جریان صحیح را اندازه گیری نمی کند.
 • آمپرمتر کار نمی کند.
 • آمپرمتر روشن نمی شود.
 • آمپرمتر علائم غیرعادی نشان می دهد.

تعمیر آمپرمتر توسط تکنسین متخصص

اگر آمپرمتر شما آسیب دید، باید آن را به یک تکنسین متخصص بسپارید. تکنسین متخصص آمپرمتر شما را بررسی می کند و علت خرابی آن را تشخیص می دهد. سپس، اقدام به تعمیر آمپرمتر می کند.

هزینه تعمیر آمپرمتر

هزینه تعمیر آمپرمتر به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع آمپرمتر
 • مدل آمپرمتر
 • شدت خرابی آمپرمتر

در برخی موارد، ممکن است تعمیر آمپرمتر مقرون به صرفه نباشد. در این صورت، ممکن است بهتر باشد آمپرمتر جدید خریداری کنید.

آمپرمترها در صنایع مختلف

آمپرمترها ابزاری ضروری در صنایع مختلف هستند که برای اندازه گیری جریان الکتریکی استفاده می شوند. کاربردهای آمپرمترها در صنایع مختلف عبارتند از:

 • الکترونیک
  در صنعت الکترونیک، آمپرمترها برای اندازه گیری جریان در مدارهای الکترونیکی استفاده می شوند. این امر برای عیب یابی مدارها، آزمایش تجهیزات الکترونیکی، و اطمینان از عملکرد صحیح مدارها ضروری است.
 • برق
  در صنعت برق، آمپرمترها برای اندازه گیری جریان در مدارهای برقی استفاده می شوند. این امر برای اطمینان از ایمنی تجهیزات برقی، کنترل فرآیندهای صنعتی، و نظارت بر شبکه های برقی ضروری است.
 • مهندسی مکانیک
  در صنعت مهندسی مکانیک، آمپرمترها برای اندازه گیری جریان در تجهیزات مکانیکی استفاده می شوند. این امر برای اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات مکانیکی، عیب یابی تجهیزات، و کنترل فرآیندهای تولید ضروری است.

برخی از کاربردهای خاص آمپرمترها در صنایع مختلف عبارتند از:

 • در صنعت خودروسازی، آمپرمترها برای اندازه گیری جریان در مدارهای الکتریکی خودروها استفاده می شوند. این امر برای عیب یابی خودروها، آزمایش تجهیزات خودرو، و اطمینان از عملکرد صحیح خودروها ضروری است.
 • در صنعت نفت و گاز، آمپرمترها برای اندازه گیری جریان در تجهیزات نفت و گاز استفاده می شوند. این امر برای اطمینان از ایمنی تجهیزات نفت و گاز، کنترل فرآیندهای تولید نفت و گاز، و نظارت بر شبکه های برقی ضروری است.
 • در صنعت پزشکی، آمپرمترها برای اندازه گیری جریان در تجهیزات پزشکی استفاده می شوند. این امر برای اطمینان از ایمنی بیماران، آزمایش تجهیزات پزشکی، و کنترل فرآیندهای درمانی ضروری است.
 • آمپرمترها ابزارهای ضروری هستند که در صنایع مختلف برای اندازه گیری جریان الکتریکی استفاده می شوند. انتخاب نوع آمپرمتر مناسب برای کاربرد مورد نظر، اهمیت زیادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *