مقالات

خازن چیست؟ انواع و کاربردهای آن

خازن یک قطعه الکتریکی است که از دو صفحه فلزی تشکیل شده است که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند. خازن ها می توانند مقداری از انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کنند و در مدارهای الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارند.

ویژگی های خازن

خازن یک قطعه الکتریکی است که از دو صفحه فلزی تشکیل شده است که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند. خازن ها می توانند مقداری از انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کنند و در مدارهای الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارند.

خازن ها دارای ویژگی های زیر هستند:

 • ظرفیت: ظرفیت خازن مقدار انرژی الکتریکی را که می تواند در خازن ذخیره شود تعیین می کند. واحد ظرفیت خازن فاراد است.
 • ضریب دی‌الکتریک: ضریب دی‌الکتریک عایق بین صفحات خازن ظرفیت خازن را تعیین می کند. هرچه ضریب دی‌الکتریک عایق بیشتر باشد، ظرفیت خازن نیز بیشتر می شود.
 • جریان نشتی: جریان نشتی جریانی است که از خازن عبور می کند حتی زمانی که هیچ ولتاژی به خازن اعمال نشده است. جریان نشتی خازن با عوامل مختلفی از جمله نوع عایق، دما و فرکانس سیگنال اعمال شده به خازن تعیین می شود.
 • توان خازنی: توان خازنی مقدار توانی است که خازن می تواند در یک سیکل کامل از یک ولتاژ متناوب تحمل کند. توان خازنی خازن با عوامل مختلفی از جمله ظرفیت خازن، ولتاژ اعمال شده به خازن و فرکانس سیگنال اعمال شده به خازن تعیین می شود.
 • زمان شارژ و تخلیه: زمان شارژ و تخلیه خازن مدت زمانی است که طول می کشد تا خازن به ظرفیت کامل خود شارژ شود یا از ظرفیت کامل خود تخلیه شود. زمان شارژ و تخلیه خازن با عوامل مختلفی از جمله ظرفیت خازن، ولتاژ اعمال شده به خازن و مقاومت مداری که خازن در آن قرار دارد تعیین می شود.

کاربردهای خازن

خازن ها قطعات الکتریکی مهمی هستند که در مدارهای الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارند. برخی از کاربردهای خازن عبارتند از:

 • صاف کردن جریان متناوب: خازن ها می توانند جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل کنند. در این کاربرد، خازن به صورت موازی با یک مقاومت قرار می گیرد. جریان متناوب از خازن عبور می کند و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند. هنگامی که ولتاژ خازن به مقدار ولتاژ منبع می رسد، جریان از خازن قطع می شود. بنابراین، ولتاژ خروجی مدار یک جریان مستقیم با مقدار متوسط ولتاژ منبع خواهد بود.
 • فیلتر کردن نویز: خازن ها می توانند نویز موجود در جریان الکتریکی را فیلتر کنند. در این کاربرد، خازن به صورت موازی یا سری با یک مقاومت قرار می گیرد. نویز موجود در جریان الکتریکی به صورت جریان متناوب با فرکانس بالا است. خازن این جریان متناوب را از جریان مستقیم جدا می کند و باعث می شود که جریان مستقیم بدون نویز به خروجی مدار برسد.
 • ذخیره انرژی الکتریکی: خازن ها می توانند مقداری از انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کنند. در این کاربرد، خازن به صورت موازی با یک منبع جریان قرار می گیرد. جریان منبع انرژی الکتریکی را در خازن ذخیره می کند. هنگامی که جریان منبع قطع می شود، خازن انرژی ذخیره شده را به مصرف کننده می دهد.
 • کنترل فرکانس: خازن ها می توانند فرکانس یک سیگنال الکتریکی را کنترل کنند. در این کاربرد، خازن به صورت سری با یک منبع جریان متناوب قرار می گیرد. خازن باعث می شود که فرکانس سیگنال خروجی کاهش یابد.
 • تشدید: خازن ها می توانند فرکانس سیگنال الکتریکی را تشدید کنند. در این کاربرد، خازن به صورت موازی با یک مقاومت قرار می گیرد. خازن باعث می شود که فرکانس سیگنال خروجی افزایش یابد.
 • عملکرد به عنوان یک نوسانگر: خازن ها می توانند به عنوان یک نوسانگر برای تولید سیگنال های الکتریکی استفاده شوند. در این کاربرد، خازن به صورت سری با یک سلف قرار می گیرد. خازن و سلف با یکدیگر یک مدار LC را تشکیل می دهند که می تواند سیگنال های الکتریکی با فرکانس دلخواه تولید کند.

علاوه بر کاربردهای ذکر شده، خازن ها در مدارهای الکترونیکی مختلف کاربرد دارند. برخی از این کاربردها عبارتند از:

 • در مدارهای صدا: خازن ها برای صاف کردن جریان متناوب، فیلتر کردن نویز و ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می شوند.
 • در مدارهای تصویر: خازن ها برای صاف کردن جریان متناوب، فیلتر کردن نویز و ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می شوند.
 • در مدارهای رادیویی: خازن ها برای کنترل فرکانس، تشدید و فیلتر کردن نویز استفاده می شوند.
 • در مدارهای میکروکنترلر: خازن ها برای ذخیره انرژی الکتریکی، فیلتر کردن نویز و کنترل فرکانس استفاده می شوند.

خازن ها قطعات الکتریکی مهمی هستند که در مدارهای الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارند. انتخاب نوع مناسب خازن برای یک مدار خاص به عوامل مختلفی از جمله ظرفیت خازن، ضریب دی‌الکتریک، جریان نشتی، توان خازنی، زمان شارژ و تخلیه و کاربرد خازن بستگی دارد.

عملکرد خازن

عملکرد خازن بر اساس خاصیت ظرفیت خازنی آن است. ظرفیت خازنی مقدار انرژی الکتریکی است که می تواند در خازن ذخیره شود. واحد ظرفیت خازن فاراد است.
خازن از دو صفحه فلزی تشکیل شده است که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند. هنگامی که یک ولتاژ به دو صفحه خازن اعمال می شود، بارهای الکتریکی با علامت مخالف در دو صفحه خازن تجمع می یابند. این بارهای الکتریکی یک میدان الکتریکی در اطراف خازن ایجاد می کنند.
مقدار بار الکتریکی تجمع یافته در دو صفحه خازن با مقدار ولتاژ اعمال شده به خازن و ظرفیت خازن رابطه مستقیم دارد. یعنی هرچه ولتاژ اعمال شده به خازن بیشتر باشد یا ظرفیت خازن بیشتر باشد، مقدار بار الکتریکی تجمع یافته در دو صفحه خازن نیز بیشتر خواهد بود.
خازن می تواند مقدار بار الکتریکی تجمع یافته در دو صفحه خود را به صورت جریان الکتریکی به مدار دیگر منتقل کند. این جریان الکتریکی تا زمانی ادامه می یابد که بار الکتریکی دو صفحه خازن با بار الکتریکی مدار دیگر برابر شود.
بنابراین، عملکرد خازن بر اساس ذخیره انرژی الکتریکی و انتقال جریان الکتریکی است.

ظرفیت خازن

ظرفیت خازن مقدار انرژی الکتریکی را که می تواند در خازن ذخیره شود تعیین می کند. واحد ظرفیت خازن فاراد است.

فرمول محاسبه ظرفیت خازن به صورت زیر است:

C = Q / V که در آن:

C ظرفیت خازن بر حسب فاراد
Q مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در خازن بر حسب کولن
V ولتاژ اعمال شده به خازن بر حسب ولت
بنابراین، ظرفیت خازن با مقدار بار الکتریکی ذخیره شده در خازن و ولتاژ اعمال شده به خازن رابطه مستقیم دارد.

ظرفیت خازن با عوامل زیر تعیین می شود:

 • مساحت صفحات خازن: هرچه مساحت صفحات خازن بیشتر باشد، ظرفیت خازن نیز بیشتر می شود.
 • فاصله بین صفحات خازن: هرچه فاصله بین صفحات خازن کمتر باشد، ظرفیت خازن نیز بیشتر می شود.
 • نوع عایق بین صفحات خازن: هرچه ضریب دی‌الکتریک عایق بین صفحات خازن بیشتر باشد، ظرفیت خازن نیز بیشتر می شود.

خازن ها بر اساس ظرفیت خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برخی از انواع خازن بر اساس ظرفیت خود عبارتند از:

 • خازن های میکروفارادی: این خازن ها ظرفیتی بین 1 تا 1000 میکروفاراد دارند.
 • خازن های میلی فارادی: این خازن ها ظرفیتی بین 1000 تا 10000 میلی فاراد دارند.
 • خازن های فارادی: این خازن ها ظرفیتی بالای 10000 میلی فاراد دارند.

خازن های با ظرفیت بالا معمولاً در مدارهای قدرت و خازن های با ظرفیت پایین معمولاً در مدارهای الکترونیکی کاربرد دارند.

انرژی ذخیره شده در خازن

انرژی ذخیره شده در خازن از نوع انرژی پتانسیل الکتریکی است که در دو صفحه خازن تجمع می یابد. مقدار انرژی ذخیره شده در خازن با ظرفیت خازن و ولتاژ اعمال شده به خازن رابطه مستقیم دارد.

معادله زیر مقدار انرژی ذخیره شده در خازن را بیان می کند:

E = (1/2) * C * V^2

در این معادله:

E انرژی ذخیره شده در خازن (بر حسب ژول)
C ظرفیت خازن (بر حسب فاراد)
V ولتاژ اعمال شده به خازن (بر حسب ولت)
به عنوان مثال، اگر خازنی با ظرفیت 1 فاراد به ولتاژ 10 ولت اعمال شود، مقدار انرژی ذخیره شده در خازن برابر با 50 ژول خواهد بود.

در هنگام شارژ خازن، انرژی از منبع ولتاژ به خازن منتقل می شود و در دو صفحه خازن ذخیره می شود. هنگامی که خازن به طور کامل شارژ شود، جریان از خازن قطع می شود.
در هنگام تخلیه خازن، انرژی ذخیره شده در خازن به صورت جریان الکتریکی از خازن خارج می شود.
خازن ها در مدارهای الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارند. یکی از کاربردهای مهم خازن ها ذخیره انرژی الکتریکی است. خازن ها می توانند انرژی الکتریکی را برای مدتی ذخیره کنند و در صورت نیاز آن را آزاد کنند. این ویژگی خازن ها را برای کاربردهایی مانند تأمین انرژی به مدارها در صورت قطع برق یا برای کاهش نوسانات ولتاژ مناسب می کند.

جریان نشتی خازن

جریان نشتی خازن جریانی است که از خازن عبور می کند حتی زمانی که هیچ ولتاژی به خازن اعمال نشده است. جریان نشتی خازن به دلیل وجود نقص در عایق بین صفحات خازن ایجاد می شود.
جریان نشتی خازن با عوامل مختلفی از جمله نوع عایق، دما و فرکانس سیگنال اعمال شده به خازن تعیین می شود. هرچه نوع عایق ضعیف تر باشد، جریان نشتی خازن بیشتر خواهد بود. همچنین، با افزایش دما، جریان نشتی خازن نیز افزایش می یابد.
جریان نشتی خازن می تواند تأثیرات منفی بر عملکرد مدار داشته باشد. به عنوان مثال، جریان نشتی خازن می تواند باعث کاهش ولتاژ خروجی مدار شود یا باعث نویز در مدار شود.
برای کاهش جریان نشتی خازن، از عایق های با کیفیت بالا استفاده می شود. همچنین، خازن ها را در دماهای پایین نگهداری می کنند.
در مدارهای الکترونیکی، خازن ها معمولاً با جریان نشتی کمتر از 1 میکروآمپر استفاده می شوند. خازن هایی با جریان نشتی بیشتر از این مقدار، برای کاربردهایی مانند فیلتر کردن نویز مناسب نیستند.

در اینجا به برخی از دلایل ایجاد جریان نشتی خازن اشاره می کنیم:

 • نقص در عایق بین صفحات خازن
 • وجود ناخالصی در عایق
 • خرابی مکانیکی خازن
 • افزایش دمای خازن

برای اندازه گیری جریان نشتی خازن، از دستگاهی به نام مولتی متر استفاده می شود. مولتی متر را در حالت جریان DC قرار می دهیم و دو سر پراب های مولتی متر را به دو سر خازن وصل می کنیم. مقدار جریانی که روی صفحه مولتی متر نمایش داده می شود، جریان نشتی خازن است.

انواع خازن

خازن ها بر اساس نوع عایق به کار رفته در آنها به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برخی از انواع خازن عبارتند از:

 • خازن های سرامیکی
 • خازن های الکترولیتی
 • خازن های فیلمی

خازن های سرامیکی

خازن های سرامیکی از سرامیک به عنوان عایق استفاده می کنند. خازن های سرامیکی ظرفیت های مختلفی دارند و در فرکانس های بالا کاربرد دارند. خازن های سرامیکی به دو دسته تقسیم می شوند:

خازن های سرامیکی ثابت: این خازن ها ظرفیت ثابتی دارند و نمی توان ظرفیت آنها را تغییر داد.
خازن های سرامیکی متغیر: این خازن ها ظرفیتی متغیر دارند و می توان ظرفیت آنها را با استفاده از یک پیچ تنظیم تغییر داد.

خازن های الکترولیتی

خازن های الکترولیتی از الکترولیت به عنوان عایق استفاده می کنند. خازن های الکترولیتی ظرفیت های بالایی دارند و در مدارهای الکترونیکی مختلف کاربرد دارند. خازن های الکترولیتی به دو دسته تقسیم می شوند:

خازن های الکترولیتی قطبی: این خازن ها یک قطب مثبت و یک قطب منفی دارند و باید به درستی در مدار نصب شوند.
خازن های الکترولیتی غیرقطبی: این خازن ها قطب مثبت و منفی ندارند و می توان آنها را در هر جهتی در مدار نصب کرد.

خازن های فیلمی

خازن های فیلمی از فیلم پلاستیکی به عنوان عایق استفاده می کنند. خازن های فیلمی ظرفیت های مختلفی دارند و در فرکانس های بالا کاربرد دارند. خازن های فیلمی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • خازن های فیلمی کاغذی: این خازن ها از کاغذ به عنوان فیلم عایق استفاده می کنند.
 • خازن های فیلمی پلیمری: این خازن ها از فیلم پلیمری به عنوان فیلم عایق استفاده می کنند.

علاوه بر انواع ذکر شده، خازن های دیگری نیز وجود دارند که بر اساس نوع کاربرد آنها نامگذاری می شوند. برخی از این خازن ها عبارتند از:

 • خازن های صاف کننده: این خازن ها برای صاف کردن جریان متناوب استفاده می شوند.
 • خازن های فیلتر: این خازن ها برای فیلتر کردن نویز استفاده می شوند.
 • خازن های خازنی: این خازن ها برای ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می شوند.
 • خازن های تشدید: این خازن ها برای تشدید فرکانس سیگنال الکتریکی استفاده می شوند.

خازن یک قطعه الکتریکی است که از دو صفحه فلزی تشکیل شده است که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند. خازن ها می توانند مقداری از انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کنند و در مدارهای الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *